top of page

בית שמש

ניתן ליצור קשר עם המרכז למידע נוסף

■ NLP

■ פסיכודרמה

■ שיחות עם עובדת סוציאלית

■ שיחות אישיות ופרטניות

■ דינמיקה קבוצתית

החברים עוסקים במשק הבית (ניקיון, הכנת ארוחות וטיפול שוטף) ובכך מקבלים דפוסי התנהגות נורמטיביים.

ניתן ליצור קשר עם המרכז למידע נוסף

אשפוזית ״אחרת בדרך״ הינה אשפוזית המטפלת בכל סוגי ההתמכרויות עם התמחות בהתמכרות להימורים. האישפוזית נמצאת בבית שמש ומיועדת לבגירים וקטינים מקרב האוכלוסיה הדתית והחרדית

■ מטפלים בכל ההתמכרויות

■ מתמחים בטיפול להתמכרות מהימורים בזכות

15,000 ש"ח לחודש טיפול בתנאים סגורים

מיועדת לבנים מקרב האוכלוסייה הדתית והחרדית בגירים וקטינים

קיימת אפשרות שלאחר שלושה חודשי שהייה ומשנמצאו מתאימים וראויים יכולים הבוגרים להמשיך לחיות במקום בתנאי "קהילה טיפולית" תוך שהם יוצאים לעבודה במקומות עבודה באזור התעשייה, מרוויחים את שכרם ומסיעים להורים לממן את המשך הטיפול באשפוזית, בסיום יום העבודה שבים למקום, נחים ובערב משתתפים בפעילויות לחיזוק דרך הניקיון וכל זאת במקביל להשתתפות בקבוצות NA בבית שמש – הרעיון המרכזי להכין אותם לחיים עצמאיים מחוץ לכותלי האשפוזית.

054-9464483

בעלי רישיונות מטעם משרד הבריאות ומשרד הרווחה

bottom of page