top of page

בית שמש

ניתן ליצור קשר עם המרכז למידע נוסף

■ NLP

■ פסיכודרמה

■ שיחות עם עובדת סוציאלית

■ שיחות אישיות ופרטניות

■ דינמיקה קבוצתית.

■ החברים עוסקים במשק הבית (ניקיון, הכנת ארוחות וטיפול שוטף) ובכך מקבלים דפוסי התנהגות נורמטיביים 

ניתן ליצור קשר עם המרכז למידע נוסף

אשפוזית ״מכורים לחיים״ הינה אשפוזית המטפלת בכל סוגי ההתמכרויות עם גישה ייחודית להתמכרויות לסמים. האשפוזית נמצאת בבית שמש ומיועדת לכלל המגדרים

■ המקום מעניק שירות לכלל המגדרים, דתות וכו'.

■ מטפלים בכל ההתמכרויות הגישה הייחודית של רכז המדריכים (מתי סמיונוב) מעניקה יתרון בטיפול להתמכרות מסמים.  

■ במקום כ- 15 מיטות

■ מדריכים שהינם "מכורים נקיים" שהוסמכו לטיפול 24/7

■ מעטפת טיפולית של רופא/ נרקולוג

סדנאות טיפוליות

■ NLP

■ פסיכודרמה

■ שיחות עם עובדת סוציאלית

■ שיחות אישיות ופרטניות

■ דינמיקה קבוצתית.

■ החברים עוסקים במשק הבית (ניקיון, הכנת ארוחות וטיפול שוטף) ובכך מקבלים דפוסי התנהגות נורמטיביים 

קיימת אפשרות שלאחר שלושה חודשי שהייה ומשנמצאו מתאימים וראויים יכולים הבוגרים להמשיך לחיות בתנאי "קהילה טיפולית" הסמוכה לאשפוזית תוך שהם יוצאים לעבודה במקומות עבודה באזור, מרוויחים את שכרם ומסיעים להורים לממן את המשך הטיפול באשפוזית, בסיום יום העבודה שבים לקהילה, נחים ובערב משתתפים בפעילויות לחיזוק דרך הניקיון וכל זאת במקביל להשתתפות בקבוצות NA בבית שמש – הרעיון המרכזי להכין אותם לחיים עצמאיים מחוץ לכותלי האשפוזית.

15,000 ש"ח לחודש טיפול בתנאים סגורים.

ניתן ליצור קשר עם המרכז למידע נוסף

קיימת אפשרות שלאחר שלושה חודשי שהייה ומשנמצאו מתאימים וראויים יכולים הבוגרים להמשיך לחיות בתנאי "קהילה טיפולית" הסמוכה לאשפוזית תוך שהם יוצאים לעבודה במקומות עבודה באזור, מרוויחים את שכרם ומסיעים להורים לממן את המשך הטיפול באשפוזית, בסיום יום העבודה שבים לקהילה, נחים ובערב משתתפים בפעילויות לחיזוק דרך הניקיון וכל זאת במקביל להשתתפות בקבוצות NA בבית שמש – הרעיון המרכזי להכין אותם לחיים עצמאיים מחוץ לכותלי האשפוזית.

050-4999876

ניתן ליצור קשר דרך האתר

בעלי רישיונות מטעם משרד הבריאות ומשרד הרווחה.

bottom of page