top of page
Child Model

להציל את הילדים

להתמכר לחיים

צמצום מספר המתמכרים הצעירים בישראל והצלת חייהם

החזון שלנו

פעילות המיזם

Child Model

היעדים שלנו

הגברת המודעות והורדת מספר המשתמשים והמתמכרים לסמים ואלכוהול.

הכוונה וליווי של מכורים צעירים ומשפחותיהם לעזרה מקצועית.

הכרה בהתמכרות כמחלה כרונית וטיפול בה בהתאם.

פעילויות וארועים

קמפיינים