top of page

מרכזי גמילה ושיקום

מרפאות/מרכזי גמילה

טיפוליים

מרכזי גמילה המופעלים על ידי הרשות המקומית אליהם מגיעים המכורים תכנית בהמשך לגמילה הפיזית לפגישות/טיפולים יומיים פרטני ומשפחתי,  ובמקביל ממשיכים לנהל את אורך חייהם בעצמם.

קהילות טיפוליות

מרכזים בתנאי פנימייה השמים דגש על שיקום המכורים והחזרת למסלול חיים בריא. הקהילה הטיפולית היא סביבה חברתית המתוכננת לאפשר לתהליכים הקבוצתיים להירתם למען מטרות של טיפול וריפוי. מטרת התוכנית היא לאפשר למטופל בניית אורח חיים מקדם ללא תלות בחומרים. השהות בקהילה טיפולית הינה ארוכה יחסית לאשפוזיות ונמשכת מספר חודשים ואפילו שנה. בחלק מהמקרים הקהילה הטיפולית מהווה המשך לטיפול הגמילה הפיסי שבוצע באישפוזית.

אשפוזיות 

מרכזי גמילה בתנאי פנימייה המשמשים בעיקר לגמילה פיסית כשלב ראשוני בתהליך הגמילה. מוסדות אלה פועלים באחריות משרד הבריאות. ישנן גם אשפוזיות ייעודיות מותאמות לאוכלוסיות מיוחדות, או לפי מגדרים. השהות במרכזים אלה הינה קצרה יחסית (בד"כ עד כשלושה שבועות).

 

שימו לב: גמילה גופנית ללא המשך טיפול אינה יעילה. לצורך שמירת הישגי הגמילה במסגרת האשפוזית חיוני להמשיך בטיפול לפי תכנית טיפול מותאמת אישית. 

קיימים מספר סוגים של מרכזי גמילה:

קיים מגוון של מרכזים המתאימים לאוכלוסיות שונות ברמות התמכרות שונות. על מנת להגיע למקום הנכון, רצוי ומומלץ להסתייע בגורמים הרלוונטיים במחלקות הרווחה של הרשויות המקומיות. בנוסף, מוזמנים להתייעץ עימנו בקשר ישיר או דרך קבוצת הפייסבוק שלנו.

להלן רשימה מרכזי גמילה על פי הסוגים השונים:

אשפוזיות 

Screen Shot 2021-02-09 at 0.45.23.png

קהילות טיפוליות

Screen Shot 2021-02-09 at 0.47.34.png

מרפאות/מרכזי גמילה טיפוליים

Screen Shot 2021-02-09 at 0.48.31.png

(מקור: מסמך "שירותי הטיפול בהתמכרות לסמים ואלכוהול - מידעון 2020" של הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול*)

קישור למסמך "שירותי הטיפול בהתמכרות לסמים ואלכוהול - מידעון 2020" של הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול. מסמך זה מכיל את קשת המענים והמסגרות בתחומי הטיפול והשיקום, הקיימים והמאושרים במדינת ישראל, כמו גם מידע אודות שירותים נוספים משיקים ורלוונטיים לתחום זה.

bottom of page